Znížená cena!

Zvládnime ľahko a hravo - Tvrdé a mäkké slabiky

Zvládnime ľahko a hravo - Tvrdé a mäkké slabiky

Nový produkt

9788081205309

Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl

Viac detailov

8 položky

2,79 € s DPH

3,10 € s DPH

-10%

Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie mäkkých slabík di, ti, ni, li a tvrdých slabík dy, ty, ny, ly, ktoré sa postupne samostatne alebo v protikladných dvojiciach precvičujú.Pracovný zošit má pevnú štruktúru, ktorá začína bankou slov na precvičenie výslovnosti, pokračuje krátkym textom a väčšina priestoru je venovaná úlohám. Žiak pracuje s výslovnosťou, ktorú intuitívne spája s pravopisom, číta, píše, triedi, rozlišuje, kreslí, dopĺňa (slová, slabiky, písmená), usporadúva (slová, slabiky), priraďuje obrázky a týmito činnosťami si osvojuje rôznorodou a pútavou formou náročné učivo. Nekladie sa tu dôraz na morfologické hľadisko pri písaní, ale na prirodzený fonetický protiklad mäkký – tvrdý, ktorý má oporu vo výslovnosti žiakov a ktorý by sa mal odraziť v ich pravopise.V závere pracovného zošita je časť, ktorá opakuje všetky prebrané slabiky. Komunikačné situácie rešpektujú požiadavky žiaka 2. ročníka ZŠ a autorky sa nezamerali iba na kognitívnu, ale aj na jeho emocionálnu a psychomotorickú doménu.

Typ Pracovný zošit
Autor Dana Kovárová a Alena Kurtulíková
nakladateľstvo Orbis Pictus Istropolitana
ISBN 9788081205309
Počet strán: 32
Väzba: brožovaná väzba
Rozmer: 145x235 mm
Hmotnosť: 60 g
Jazyk: slovenský jazyk
Rok vydania: 2017

30 Produktov v rovnakej kategórii

Produkt bol úspešne pridaný do porovnania produktov!